Eigersund kommune er av den oppfatning at en rettssak aldri er å foretrekke. Det ble derfor forsøkt flere ulike former for forlik og mekling forut for rettssaken. Dessverre klarte ikke partene å komme til enighet og saken ble brakt inn for Jæren Tingrett for en rettslig avgjørelse.

Dom i saken er nå avsagt og domsavsigelsen konkluderer med at begge parter har fått delvis medhold i sine synspunkter. Bertelsen & Garpestad hadde saksøkt kommunen for et beløp på 6,1 millioner kroner eks mva og eks forsinkelsesrente. Kravet knyttet seg til ulik tolkning av kontrakten mellom partene, og  Eigersund kommune mente at beløpet som var utestående var betydelig lavere. Det totale beløpet Jæren Tingrett mener at Eigersund kommune skylder entreprenøren etter sluttoppgjøret, er på kr 4 millioner kroner eks. mva. pluss forsinkelsesrente og kr 500.000 i saksomkostninger.

Når retten nå har avsagt sin kjennelse, ønsker kommunen å legge uenigheten bak seg, og fortsette et godt samarbeid med en viktig leverandør og samarbeidspartner.