Denne uka var det informasjon om barnehage og økonomiske støtteordninger fra NAV som var tema på første del av møtet. Tolk er til stede.

Så langt har det kommet 48 nye innbyggere til Eigersund fra Ukraina inkludert flere skole- og barnehagebarn. Av disse er Vi har nå 29 offisielt bosatt i Eigersund. Ytterligere 19 personer er meldt inn som selvbosettingssaker hvor vi kobler dem med leiligheter vi har på hånd.

Videre er det er satt opp en oversikt over hvor mange vi forventer å få hver uke for resten av året. Muligens vil det komme 40 flere før sommeren, og vi håper å få flest mulig barnefamilier på plass før skolestart til høsten.

Møtene i sanitetsforeningens lokaler har blitt godt mottatt og viser at samarbeid mellom kommune og lag og foreninger gir gode resultater.

Møte med Ukrainere

Møte med Ukrainere

Egersund sanitetsforening