Åpne dunker og containere utgjør en stor risiko, da brann i disse kan smitte til nærliggende bygg og i verste fall føre til en storbrann. Låsbare, branntette avfallsdunker bør vurderes på steder hvor en ikke kan plassere dunker vekk fra bygninger. Uansett er det viktig å tenke over hvordan containere, søppeldunker og annet brennbart materiale plasseres i forhold til omkringliggende bygg.

- Alle har plikt til å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann forebygges.

Råd for plassering

  • Ikke plasser søppeldunker eller containere for nært husveggen. Mange forsikringsselskaper har krav om plassering minst 5 meter fra yttervegg.
  • Søppeldunkene må heller ikke være lette å flytte inntil en vegg.
  • Søppeldunker som plasseres nært byggverk bør være lukket og låst, og konstruert slik at brann ikke kan spre seg ut fra den.

Med ønske om en strålende god og brannfri sommer i Egersund sentrum.