Formål

Utarbeide en frivillighetsstrategi for å gi et fundament for et godt samspill mellom kommune og frivillighet.

Din mening er viktig

For å kunne utarbeide en slik strategi trenger vi å vite hva som er utfordringen til lag og foreninger og har derfor utarbeidet en spørreundersøkelse. Svar på undersøkelsen her nå.

Si din mening her