Se Ånnfliik Egersund sin facebookside for mer informasjon. Eventuelle pørsmål rettes til oppvekstkoordinator Kari Anne Bergøy.