Eigersund kommune har i mange år hatt tradisjon for å avvikle barn og unges kommunestyre, BUK, som er en viktig læringsarena der de kan lære om politikk og få fremmet sine saker.

BUK deles opp i B- og C-saker. De unge får 50.000 kroner til rådighet som fordeles i B-sakene, og det som blir vedtatt i C-sakene blir sendt videre til det folkevalgte kommunestyret. Det var disse sakene politikerne fikk presentert denne uka.

Representantene fra barn og unges kommunestyre fikk fra talerstolen lagt frem sine saker. De var opptatt av fritidstilbud og at dusjene i de kommunale hallene hvor skolene har gymnastikk blir rustet opp. Her ønsker de blant annet skillevegger mellom hver dusj.

De folkevalgte politikerne var lydhøre og vedtok enstemmig at de unges ønsker skulle tas med når budsjettet for 2017 skulle legges.

Det ble også vedtatt at Eigersund kommune skal arranger en ungdomskonferanse høsten 2016 med tema fritidstilbud. Etter konferansen skal det utarbeides en rapport som fremlegges som sak for Levekårsutvalget og Kommunestyret.

BUK-besøker-kommunestyret.jpg