Søknadskjema

Retningslinjene for ungdomsmidlene, samt hvilke tiltak som tildeles midler og søknadskjema finner du på nettsidene til Rogaland fylkeskommune.

Ungdommens fylkesting og ungdommens fylkesutvalg

Ungdommens fylkesting og ungdommens fylkesutvalg er en naturlig del av den politiske behandlingen i fylkeskommunen, og ungdommen behandler mange saker som også fylkestinget og fylkesutvalget skal behandle. 

Ungdommens fylkesting vil bidra til gjennomføring av prosjekter og aktiviteter for ungdom i Rogaland.

Det er et utvalg av ungdommene selv som leser søknadene og innstiller hvem som bør få penger. Midlene vil bli fordelt i Ungdommens fylkesutvalg 16. september.

Retningslinjer

Tiltakene skal være forankret i Ungdommens fylkestings handlingsplan og må gjennomføres innen utgangen av november i år. Prosjektet eller arrangementet må være rettet mot ungdom generelt og ha regional interesse med målgruppe på minst tre kommuner og ungdommer i aldersgruppen fra 10. klasse til 20 år. Se alle retningslinjene her.

Søknad

Søknadsfrist er 30. august og her finner du søknadsskjema.