Kunne dette være noe for deg? Da bør du ta kontakt med ungdomsrådets koordinator; Kari Anne Bergøy på telefon 45446155 eller epost kari.anne.bergoey@eigersund.kommune.no innen 16. juni kl 12.00.

Du kan også ta kontakt med ungdomsrådets leder Nikolai Frøyland Aase tlf 484 05 537

Hva gjør ungdomsrådet?

Ungdomsrådet er ungdommer i Eigersund sin stemme inn mot administrasjon og politikere. Ungdomsrådet møtes ca 10 ganger i året. i møtene diskuterer ungdomsrådet politiske saker som skal videre til kommunestyret, i tillegg kan ungdomsrådet ta opp egne saker.

Hvem kan bli med?

Ungdommer fra 9. trinn og som ennå ikke har blitt 19 år på valgtidspunktet (september) kan stille til valg. Kommunestyret har vedtatt et eget reglement som sier følgende:

  • Husabø ungdomsskole og Lagård ungdomsskole skal hver ha ett fast medlem, og en vararepresentant. I år skal vi ha nytt fast medlem og nytt varamedlem fra Lagård ungdomsskole, og nytt varamedlem fra Husabø ungdomsskole
  • Dalane videregående skole skal ha to faste- og to varamedlemmer, i år skal det velges ett nytt fast medlem fra Dalane videregående skole
  • I tillegg kan det velges tre «frie medlemmer» - disse kan gå på hvilken som helst skole i Eigersund eller utenfor Eigersund, være i jobb, være utenfor skole eller arbeidsliv mv. Ungdommer fra Hellvik og Helleland skal ha forrang. I år skal det velges ett fast fritt medlem, og to varamedlemmer.
  • Kjønnsbalansen skal være så god som mulig, i 2023 skal det velges 3 faste medlemmer (ett fra Lagård og to frie) og 2 frie medlemmer, minst to av de faste må være gutter for å oppnå kjønnsbalanse. I tilleg skal det velges fire varamedlemmer: ett fra Husabø U, ett fra Lagård U og to frie varamedlemmer

Ungdommer som stiller til valg for plass i ungdomsrådet bør være engasjert i hvordan det er å være ungdom i Eigersund, like en god diskusjon, kunne si sin egen mening og lytte til andre.

Å være med i Eigersund ungdomsråd er kjekt og lærerikt.

Er det obligatorisk oppmøte?

Når du er valgt inn som fast medlem i ungdomsrådet er det obligatorisk å komme på møter. Ved godkjent fravær kalles vararepresentanten inn. Medlemmer får møtegodtgjørelse (betaling) for å delta i ungdomsrådet.

Hvordan foregår valget?

Til og med 16. juni kan interesserte henvende seg til ungdomsrådets koordinator og stille til valg. Vi ønsker at du skriver et motivasjonsbrev der du forteller litt om deg selv og hvorfor du ønsker å stille til valg. Motivasjonsbrev sendes på epost til kari.anne.bergoey@eigersund.kommune.no

Merk e-posten «Eigersund Ungdomsråd» i emnefeltet.

Kommunedirektøren lager en innstilling til kommunestyret

Kommunestyret velger nye representanter 02.10.23

Info og relaterte dokumenter