Eigersund Ungdomsråd har vært i drift siden mars 2020 og kan allerede vise til resultater i saker som rådet har engasjert seg i.

Rådet har sendt brev til ungdomsskolene og Dalane videregående og bedt om innspill fra klassene. Kontaktlærer for elevrådet sender innspillene fra sin skole samlet på e-post til vår koordinator Kari Anne.

I tillegg kan enkeltpersoner sende innspill til oss via messenger på Eigersund Ungdomsråd eller på e-post til Kari Anne.

Premiering

Ungdomsrådet belønner èn klasse med gratis pizza for innspillene. Vi trekker også ut en innsender som vinner et gavekort på Egersund kino.

Frist

Frist for å sende innspill er 28. februar.