Rådet skal representere ungdoms interesser og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Ungdomsrådet kan også ta opp egne saker. Medlemmene i rådet blir valgt for inntil to år om gangen.

Møtekalender og saksdokumenter

Oversikt over møter og dokumenter finner en i Eigersund kommune sin møteportal.

Medlemmer

Det er personlige vara, så fast medlem står først og deretter navn på vedkommendes vararepresentant.

  • Nikolai Frøyland Aase (leder) (Vara: Natalia Bogus)
  • Kaja Solli (nestleder) (Vara: Cristina Mancia Escalente Steffensen)
  • Ida Helleren (Vara: Hedda Stangeland)
  • Trym T. Olsen (Vara: Trond Tollefsen)
  • Ronas Abdo (Vara: Marita Sigmo Skipstad)
  • Emmeli Leidland (Vara: Frida Laimang)
  • Torje Tollefsen (Vara: Maria Røyland Sæstad)

Hva er et ungdomsråd?

Ungdomsrådet er et rådgivende medvirkningsorgan i kommuner og fylkeskommuner. Hver kommune og hver fylkeskommune skal opprette et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom, dette kravet følger av kommuneloven § 5-12.

Det er kommunestyret i kommunene og fylkestinget i fylkeskommunene som selv velger ungdomsrådet. Ungdomsrådet skal ha en valgperiode på inntil to år, og medlemmene i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. Rådet velger selv sin leder og nestleder.

Relaterte lenker