Ungdomsrådet er vårt organ hvor de unge er med å vedta og bli orientert om kommunale saker som angår dem. Rådet kan også være med på å ta opp saker selv, og disse blir da sendt videre til det ordinære kommunestyret.

Ungdomsrådet har en valgperiode på to år og hos oss er Tomine Edvardsen Dyrnes utvalgsleder og Celine Remme nestleder.

Rådet har møteplan som andre politiske utvalg og en kan se saker og dokumenter i Eigersund kommune sin innsynsportal.

Ungdomsrådet i Eigersund

 • Leder: Tomine Edvardsen Dyrnes
 • Nestleder: Celine Remme

Faste medlemmer:

 • Tomine Edvardsen Dyrnes
 • Celine Remme
 • Mathias Escalente Steffensen Lea
 • Åse-Melhus
 • Ronald Alan A. Velasco
 • Trond Tollefsen
 • Sandra Marlen Bukkøy

Varamedlemmer

 • Mickey Longjaikhoy
 • Thor Aleksander Sivertsen
 • Tahir Zikulla