Siden 2010 har over 665 000 ungdommer fra nesten samtlige norske kommuner deltatt i ungdomsdelen av Ungdata-undersøkelsene, og siden 2017 har over 100 000 barn på mellomtrinnet (5.-7. trinn) svart på Ungdata junior-undersøkelsen. Ungdata gir dermed et godt innblikk i hvordan det er å være ung i Norge i dag.

I løpet av uke 10-13  gjennomføres Ungdata-undersøkelsen blant elever i ungdomsskoler og videregående skoler i Rogaland. For første gang i Eigersund inviteres også elever på 5. – 7. trinn til å delta . Undersøkelsene er tilpasset barn og ungdom på mellomtrinnet (5.-7.-trinn), ungdomstrinnet og i videregående opplæring.

Ungdata-undersøkelsene omfatter et bredt spekter av temaområder. De som svarer på undersøkelsen får spørsmål om foreldre, venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel. På ungdomstrinnet og i videregående opplæring er det også med spørsmål om rusmiddelbruk, seksualitet, risikoatferd og vold. Spørsmålene i Ungdata dekker helheten i barn og ungdomsliv.  Svarene vil bidra til å gi Eigersund kommune viktig informasjon om hvordan våre unge innbyggere har det, og vil utgjøre en del av kunnskapsgrunnlaget når vi planlegger tilbud, tiltak og tjenester til barn og unge. Resultatene fra ungdata/ ungdata jr. i Eigersund vil foreligge i løpet av mai.

Relaterte lenker

UNGDATA Informasjon til foresatte og elever