Det vil bli nattarbeid helt til jobben er avsluttet, og ved behov vil arbeidene fortsette i påfølgende uke. Det er foreløpig ikke planlagt arbeider i helger.

Mens det arbeides vil trafikken måtte benytte Kvidafjellveien som omkjøring, unntak vil være for kjøretøyer som ikke kan passere i undergangen ved Kvellure, disse vil bli dirigert igjennom arbeidsområdet.

Omkjøring vil bli skiltet, og det vil være manuell dirigering ved arbeidsområdet. På dagtid skal veien være åpen som normalt.