Flerbruksplanen har som formål: plan for felles bruk og utvikting av vassdraget for fiske, friluftsinteresser og næring med basis i naturkvatiteter og miljøhensyn. Her arbeides det bl.a. med å vurdere de vannkraftressurser som er kartlagt i vassdraget, opp mot de pågående aktiviteter for å utvikle fisket, senest synliggjort i en Triftsplan for laks- og sjøaureførende del av Hellelandsvassdraget, 2005 - 2007" ved Eigersund og Helletand Elveeigarlag.

Videre kan nevnes de interesser og planer Eigersund kommune, Dalane Friluftsråd og Dalane Miljø- og Ressurslag også har for elver og nedbørfelt.

Datane Kraft AS ønsker å utnytte en større del av det energipotensialet som finnes i øvre del av Hettelandsvassdraget. Utbyggingsplanene vil medføre bedre utnyttelse av etablerte magasin og i tillegg vil en hente ut i alt 165 GWh ved å utnytte fallet i sidevassdrag og hovedvassdraget. Utbyggingsområdet ligger i det vesentligste i Gyadalen i Eigersund kommune. Lund kommune berøres også av reguteringsområdet på sørsiden av Gyadaten. Antegget vil i hovedsak få adkomst fra riksvei 42 gjennom Gyadalen.

Utbyggingsplanene består av følgende kraftverk:

  • Mjelkefossen kraftverk
  • Gya kraftverk
  • Åmot kraftverk
  • Tekse kraftverk

Frist for å komme med uttale er 01. juni 2011, for nærmere informasjon se brev fra NVE som kan lastes ned. Det vil også bli holdt offentlig møte om prosjektet onsdag 30. mars 2011 kl. 19:30 på Helleland Grendehus.

Dokumenter i saken er lagt ut på rådhuset 4. etg i høringsperioden.

Dersom en har spørsmål kan disse rettes til NVE ved Geir Magne Verlo på tlf. 57 83 36 70 eller 57 83 36 50.