På vegne av Langholmen AS og Eigersund kommune varsles det i henhold til Plan- og bygningsloven (PBL) § 17-4 om innledning av forhandlinger om utbyggingsavtale for Detaljreguleringsplan for Langholmen Eigersund.  Avtalen vil særskilt omfatte rekkefølgekravene i planen. Avtalen må godkjennes av Kommunestyret.

Merknader

Merknader til varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtalen sendes innen 1. august 2018 på e-post til Åshild Bakken.