Lyse melder at de produserte 5,3 TWh vannkraft i 2010, noe som er 0,8 TWh lavere enn produksjon i 2009. Årsaken er lite nedbør i perioden. Høye kraftpriser bidro likevel til at inntektene fra kraftproduksjonen økte noe sammenlignet med fjoråret.

Basert på fjorårets resultat foreslår styret at det utbetales 340 millioner kroner i utbytte til de 16 eierkommunene.

Totalt fordeles det et utbyttet på 340 millioner kroner til de 16 eierkommunene. Dalanekommunene får utbetalt følgende summer

  • Eigersund kommune 10.033.400 kr
  • Lund kommune 2.424.200 kr
  • Bjerkreim kommune 1.740.800 kr

Lyse er et norsk industrikonsern innen energi og telekommunikasjon. Selskapet selger og produserer energi- og telekommunikasjonsprodukter I tillegg til bygging, drift og vedlikehold av infrastruktur knyttet til forretningsområdene. Lyse ble stiftet i 1998 og er eid av 16 kommuner i Rogaland og røttene innen vannkraftproduksjon går 100 år tilbake i tid.

Relatert lenke

Lyse Energi