21. feb 14:30

Situasjonen er nå vurdert som under full kontroll og vi har gått tilbake til normal vinterberedskap. Vi følger selvsagt med videre. Det er mindre skader på Mysingeveien, men disse utbedres i morgen.


20. feb 16:15 - Oppdatering på situasjonen

Kommunens beredskapsledelse har hatt statusmøte kl 16:00 og kort oppsummert så er tilbakemeldingen at vannføring/tilførsel av is ser ut til å ha roet seg. Kommunen vil fortsatt følge situasjonen tett.


Bilde fra Helleland

Bildet kan brukes fritt av media om saken. Foto: Eigersund kommune. Last ned her.

20. feb 12:30 - Befolkningsvarsling på Helleland.

Vi har sendt ut befolkningsvarsling på Helleland. Situasjonen er ikke dramatisk, men krever økt aktsomhet.

SMS fra EigersundK

Det er ispropper i Hellelandsvassdraget. Dette kan gi problemer dersom det løsner og store vannmasser da blir satt i bevegelse. Vi ber alle om å være forsiktig og ikke oppsøke farlige områder. Situasjonen kan endre seg fort da vannet brått kan ta nye veier og bakken kan endre karakter ved at den kan bli svært bløt.

Talemelding fra 56 91 40 99

Det er propper med is i Hellelandsvassdraget. Dette kan gi problemer dersom det løsner og store vannmasser da blir satt i bevegelse. Vi ber alle om å være forsiktig og ikke oppsøke farlige områder. Situasjonen kan endre seg fort da vannet brått kan ta nye veier og bakken kan endre karakter ved at den kan bli svært bløt.


20. feb 12:00

Veien inn til Birkeland blir åpnet i før kl 1300 (20.2.2021)

Veien inn til Toftene blir åpnet i løpet av noen timer. (Fra kl. 12.00 - 20.2.2021)

Vi ber alle om å være forsiktig å ikke oppsøke farlige områder. Situasjonen kan endre seg fort da vannet brått kan ta nye veier og bakken kan endre karakter ved at den blir bløt.