Følgende krav ligger til grunn for vurdering av søknaden

  • Stipend skal gå til etablerer som ønsker å starte/videreutvikle virksomhet
  • Forretningsidèen må være nyskapende/ha et innovativt preg og være realistisk
  • Idèen skal kunne generere arbeidsplasser
  • Det forutsettes at søker har faglig/praktisk kompetanse

Dokumentasjon

Dokumentasjon som må følge søknaden er forretningsplan inkludert budsjett, alternativt sakkyndig vurdering fra ekstern aktør. Søknad med dokumentasjon kan sendes elektronisk til post@eigersund.kommune.no eller per post til Eigersund Næring og Havn KF, Postboks 117, 4379 Egersund. Sendingen merkes med «Etablererstipend»

Kontakt

Spørsmål om stipend kan rettes til daglig leder i Eigersund Næring og Havn KF, Anne Vigdis Ellingsen på e-post eller mobil 911 17 477.

Søknadsfrist: 5.mars 2020.

Relaterte lenker

Eigersund Næring og Havn KF