Dersom arbeidet går etter planen kan en forvente at brua kan åpnes mot slutten av oktober, eventuelt tidlig i november. Oppdatert informasjon vil fortløpende bli lagt ut her på Eigersund kommune sine hjemmesider.

Foto: Jernbanedirektoratet.no