Av ulike årsaker er formannskapets møte onsdag 13. april 2011 utsatt til onsdag 27. april 2011.

Flyttingen av møtet vil ikke ha noen praktiske konsekvenser for saker som f.eks skal behandles av kommunestyret i møtet 9. mai 2011.