Hva betyr det for deg?

Alle vil motta skatteseddel og faktura som normalt. Noen få av de som mottar grunnlag fra Skatteetaten kan oppleve at grunnlaget blir endret kort tid etter en har mottatt skatteseddel. Endringen kan både være en reduksjon eller en økning.

En slik endring vil ha hjemmel i eiendomsskattelovens § 17 første ledd.

De dette gjelder vil motta ny skatteseddel og korreksjon av eiendomsskatt vil bli foretatt på neste faktura.

Første faktura med eiendomsskatt vil bli sendt ut i slutten av februar. Merk; for de som har månedlig faktura vil følgende gjelde: februar har to månedsbeløp for eiendomsskatt – januar og februar.

Aktuelle artikler:
Se også vår artikkel Betaling av eiendomsskatt og vår temaside om Eiendomsskatt.