Havet utenfor Rogalandskysten kan være både lumsk og katastrofal. Det var spesielt stor fare med å komme i havsnød utenfor Jærkysten der skip ofte har kommet for nær land i uvær og storm.

Da de fleste fyrene ble bygget på 1800-tallet utgjorde de sammen med lostjeneste, sjømerker og havner en maritim infrastruktur som var en forutsetning for tryggere sjøtrafikk. Hundrevis av skip har forlist langs denne kysten. Vi vil sette søkelyset på noen av disse, fra «Den Norske Løve» som forliste utenfor Eigerøy i 1666 til skuta «Kristine» som gikk ned utenfor Feistein med ungdommer på vei til England i 1941.

Arrangement, utstillinger og nattseilas vil være en del av «Vaar sjæbne er ent...» på Eigerøy- Kvassheim- Obrestad-Feistein-Kvitsøy-Tungenes og Utsira fyr i 2014. Stavanger maritime museum og Jærmuseet har vært sentrale medspillere for å realisere årets program.

Utstillingen på Eigerøy fyr

Når det gjelder det lokale forliset har vi valgt Den norske løve - som forliste utenfor Eigerøy i 1666. Det blir en tekst som omhandler forliset og skipets historie og det blir fotografier fra utgravingen på 80-tallet. Bildene her har blitt tatt av Erling Svensen.

Åpning og program 22. juni

Egil-Harald-Grude.jpgÅpningen av utstillingen på Eigerøy fyr blir ved Egil Harald Grude med musikkinnslag av Gunnar Hågbo søndag 22. juni 13:00. Fyret har åpent fra klokka tre til fem. Gratis inngang

Før utstillingsåpningen arrangerer Eigerøy menighet familiedag med følgende program

10:00 - Sporløype for familier fra Seglemsvågen til fyret.
11:00 - Åpen kafe i fyrvokterboligen.
12:00 - Familiegudstjeneste ved fyrvokterboligen.

Forlis-webfane-eigersund.jpg