Soping av veier og gater

Eigersund kommune har startet med vårsopingen av veier og gater. Vi prioriterer å sope gang- og sykkelveier, skolegårder, sentrum og 17. Mai ruter først, deretter tas resten av veinettet fortløpende. Dette er et tidkrevende arbeid som vi bruker mange uker på å fullføre. Vi ber derfor om forståelse for at det vil ta mange uker enda før vi har fått fullført dette arbeidet.  

Høvling av grusveier

Eigersund kommune har flere km med grusvei som skal skrapes og renskes etter vinteren. Dette arbeidet er vi nå i gang med, men veinettet er omfattende og svært spredt, og vi bruker mange uker på å fullføre alle veiene. Flere av veiene har fått hard medfart i gjennom vinteren. Dette gjør det ekstra tidkrevende å få satt de i stand igjen nå på våren. Så snart høvlingen er fullført fortsetter vi med å legge ut nytt grusdekke på de veiene/strekningene hvor det er behov.