25-års-jubilanter

Jubilanter 25 år i 2021
1. rad fra venstre: Ann Karin Svanes, Anne Britt Øksdal, Jone C. Omdal, Gyda Synøve Egelandsdal, Torill Johanna Gyland, Karen Feyling Thorsen
2. rad fra venstre: Tore Ludvig Oliversen, Irene Sæveland Rasmussen, Marianne Skailand, Odd Stangeland, Siri Meling, Anne Sofie Høyland, Øystein Davidsen
3. rad fra venstre: Bente Edvardsen, Siw Grimsrud, Heidi Karlsen Havsø, Marit Tengesdal, Susanne Hein, Therese Kvåle Gløbstad, Solfrid Mong Holloway
Ikke tilstede: Bente Årdal Sleveland, Inger Elin Gridsvåg, Liv Bergum, Regin Salvesen.

40-års-jubilanter

40-års-jubilanter for 2021

1.rad fra venstre: Liv Fremgaard, Terje Hetland, Emma Bente Havsø
2. rad fra venstre: Else Karin Klausen, Sissel Voilås, Odd Stangeland, Siri Meling, Maj Brit Seglem
Ikke tilstede: Randi Puntervoll, Evy Karin Skogen

Sluttet etter minimum 25 års sammenhengende tjeneste

Jubilanter som nå har sluttet

1. rad fra venstre: Torhild Urdal, Else Karin Torgersen, Liv Fremgaard, Torbjørg Hetland, Oddveig Slettebø Skaara, Karen Feyling Thorsen
2. rad fra venstre: Garmann Dybing, Lillian Helland Skaara, Odd Stangeland, Siri Meling, Sølvi Palma Ersdal, Herborg Øen Hansen
3. rad fra venstre: Dag Marcus Roberg Egaas, Tove Nergård, Irene Aase Helland, Kirsten Ingebjørg Lædre, Anne Karin Karlsen Aarstad, Ingerlise Grøsfjell Haver, Linn Merethe Trælnes, Anna Hetland

Ikke tilstede: Gro Stapnes, Marit Carlsen, Tor-Arne Nergård, Tove Stinessen, Elsie Olsen, Aino Sedberg, Anne-Kari Liland Hansen, Helga Bode