Landøyda er giftig for storfe og hest, og ugraset sprer seg til stadig nye områder. Hver plante kan lage over 2.000 frø som svever langt med vinden. Frøene blir dannet nå, så derfor haster det med en aksjon mot planten.

Landøyda er lett gjenkjennelig med sine gule blomster og flikete blad. Planten kan bli 1 meter høy. Du finner ugraset oftest langs veier og grøfter.

Premiering

Premier blir trekt ut fra alle som har vært med på aksjonen.:

  • Gavekort fra Eigersund kommune fra Sentrumsforening på 2.000 kr
  • Gavekort , Amfi, fra Helleland Bondelag på 1.000 kr
  • Gavekort fra Dalane Innkjøpslag på 1.000 kr.
  • Fiskekort- 1 døgnkort, Laksefiske i Hellelandsvassdreget - fra  Eigersund og Helleland Elveigarlag, verdi 200,- (må brukes innen 20.september)

Praktisk gjennomføring

Helst riv opp med roten, eventuelt hogg den av, alle planter med blomsterstengel slik at de ikke får frødd seg. Ved luking anbefaler vi at du brukar hansker. Samle alle plantene i plastsekker som du knytter og lukker igjen.

I aksjonsperioden fredag 20. til og med tirsdag 31. august  blir det stående tilhengere for levering av Landøyda i «vanlige» plastsekker.

  • Egersund, ved innkjørsel til Slettebø ved parkeringsplass, utplassert henger/container fra 20.08 (kveld) t.o.m. 31.08.
  • Helleland , v/Landbrukssenteret på Helleland v/Innkjøpslaget (parkeringsplass), utplassert henger fra 19.08 (kveld)t.o.m. 31.08.
  • Sokndal v/Tron Skjefrås innkjøring fra FV44, utplassert henger fra 20.08 (kveld) t.o.m. 31.08.

Du må skrive navnet og telefonnummeret ditt på plastsekkene dine for å være med i trekningen av premiene. I tillegg må du skrive opp samme informasjonen og senda på sms til Marit Rødland Egeland sitt mobilnummer 932 30 190.

Plastsekker og engangshansker kan du hente ved hengere.

Kontakt

Dersom du lurer på noe, kan du ta kontakt med Landbrukskontoret ved Marit Rødland Egeland på e-post, telefon 51 46 10 30 eller mobil 932 30 190.

Melding fra DIM

Andre svartelista arter/planter bør også leveres som restavfall, for å forhindre spredning av uønskede planter.

Aksjonsgruppa

Bondelag
Helleland Bondelag
Sokndal Bondelag
Eigersund Bonde-og Småbrukarlaget
Landbrukskontoret