Det vil bli gjennomført en ny aksjon mot Landøyda i år også. Det er et ønske å redusere Landøyda sin økende spredning her i Eigersund, Sokndal og Rogaland generelt. Det ble i fjor gjort en veldig stor og flott innsats blant mange, og i perioden som aksjonen varte, ble det samlet inn cirka 6 tonn med Landøyda. Flere ønsker også denne aksjonsformen i år, så derfor gjentas dette.  Det blir trukket ut premier på slutten av kampanjen blant de som har deltatt, så bli med du også.

Absolutt alle er inviterte til å være med på denne aksjonen mot ugraset! Landøyda er giftig for storfe og hest, og ugraset sprer seg til stadig nye områder. Hver plante kan lage over 2.000 frø som svever langt med vinden. Frøene blir dannet nå, i juli-august, så derfor er det nå en aksjon mot planten.

Landøyda er lett gjenkjennelig med sine gule blomster og flikete blad. Planten kan bli 1 meter høy. Du finner ugraset oftest langs veier og grøfter og på innmarksbeiter.

Premiering

Fine premier blir trekt ut fra ALLE som har vært med på aksjonen.:

 1. Saueskinn fra Dalane, verdi kr.1600,-
 2. Matkasse med lokale produkte, verdi kr. 1200,-
 3. Gavekort Bondekompaniet, verdi kr. 1200,-
 4. Gavekort Hageland (Tengs), verdi kr. 1200,-

Praktisk gjennomføring

Helst riv opp planten med roten, eventuelt hogg den av, slik at alle planter med blomsterstengel ikke får frødd seg. Ved luking anbefaler vi at du brukar hansker. Samle alle plantene i plastsekker som du knytter godt igjen.

I aksjonsperioden 1.juli til og med 31. august  blir det stående 6 tilhengere/containere for levering av Landøyda i «vanlige» plastsekker:

 • Egersund, ved innkjørsel til Slettebø ved parkeringsplass (Kart)
 • Skadberg, ved grustak (Kart)
 • Hellvik ved Hellvik Hus (Kart)
 • Helleland, ved Landbrukssenteret på Helleland (Kart)
 • Sokndal ved Tron Skjefrås innkjøring fra FV44 (Kart)
 • Fotland ved Ramsland Sand, pukk og grus (Kart)

Du må skrive navnet og telefonnummeret ditt på plastsekkene dine for å være med i trekningen av premiene.

Plastsekker og engangshansker kan du hente ved containere/hengere. (Du kan også selvsagt bruke egne sekker og poser til å samle Landøyda i.)

Registrering av funn i Artsobersvasjon.no

Landbruksavdelingene hos Statsforvalteren i Agder og Rogaland ber om hjelp fra publikum til å rapportere funn av Landøyda. Alle som finner Landøyda på nye steder oppfordres til å registrere sine observasjoner på Artsobservasjoner.no.  Slik kan alle bidra til å kartlegge omfanget av problemet. Artsobservasjon er en del av Artsbanken.no

Les mer om hvordan du kan rapportere artsfunn med mobilen på Artsobservasjon.no

Kontakt

Dersom du lurer på noe, kan du ta kontakt med Landbrukskontoret ved Marit Rødland Egeland på e-post, telefon 51 46 10 30 eller mobil 932 30 190, eller andre i aksjonsgruppen.

Melding fra DIM

Andre svartelista arter og planter bør også leveres som restavfall (i eget avfall), for å forhindre spredning av uønskede planter. Disse skal ikke leveres i containere/hengere.

Aksjonsgruppen

 • Eigersund Bondelag
 • Helleland Bondelag
 • Sokndal Bondelag
 • Eigersund Bonde-og Småbrukarlag
 • Landbrukskontoret i Eigersund og Sokndal
 • NLR (Norsk Landbruksrådgiving Rogaland, avd. Helleland)
 • DIM (Dalane Miljøverk IKS) DIM sponser også transport av Landøyda til Forus forbrenningsanlegg

Aktuelle lenker

Filer

Landøyda 1.jpgLandøyda 2.jpg