31 innbyggere skal få sin første dose. Yngste person i denne gruppen er 65 år. Ikke alle 65-åringene vil bli vaksinert denne uka. Vi er nå nederst i prioritetsgruppe 4 som er de mellom 65 og 74 år. Videre vil tre helsepersonell få sin første dose.

Vaksinering i sommer

I juli vil vi få ekstra mange doser samtidig med at vi er i sluttfasen av vaksineringen og at mange er på ferie. Derfor ber vi flest mulig om å være hjemme når det er deres tur. De fleste dette gjelder for vil ha fått sin første dose tidligere og derfor vil ha fått oppgitt datoen for sin juli-dose.

Ingen doser står ubrukt

Vi bruker alle dosene som vi får tildelt. Det ønsker vi også å gjøre fremover. FHI har en vaksinekalender med scenario for Norge når en kan forvente å få sin vaksine. Det er usikkert hvor mange doser vi får i ukene som kommer. Samtidig kan vi ikke vite hvor mange nye som registrerer seg for vaksinering eller hvor mange som av sin fastlege blir satt som pasienter med underliggende sykdommer. Vi kan derfor ikke regne ut når hver enkelt vil få sitt stikk.

FHI - når forventer vi å kunne vaksinere ulike grupper?