Videre har vi fått melding om at det i sommer vil komme færre vaksinedoser en det vi tidligere har fått indikasjoner på. Dermed vil arbeidet ta lenger tid en først antatt. FHI har oppdatert sitt vaksinescenario for når en kan forvente å få sin dose.