Prioritering

Det er FHI som setter opp prioriteringslisten som Eigersund kommune følger. Det er ingen av de som jobber med vaksineringsprosjektet hos oss, inkludert veiledningstorget, som kan gjøre endringer i hvordan hver enkelt innbygger prioritertes i køen. Denne type henvendelser må derfor tas med de som håndterer dine pasientopplysninger, vanligvis din fastlege. Dersom du er over 65 år er du allerede såpass langt fremme i køen at fastlegen ikke kan fremskynde din vaksinering.

Alle vil få beskjed når det er deres tur å bli vaksinert.

 Vaksineringsscenario

Når forventer vi å kunne vaksinere ulike grupper mot covid-19? FHI har satt opp følgende scenario som sist ble oppdatert 12. mars. Mer om vaksineringsscenarioet på FHI sine nettsider.

Vaksinestatus