Uthevet skrift er brukt for å vise hvem som er kommulert. Listene viser prioritert nummer, navn, fødselsår og i noen tilfeller bosted eller yrke.

Fremskrittspartiet

1 May Helen Hetland Ervik 1970
2 Roald Eie 1966

3 Cecilie Bruvik Kristensen 1985
4 Olga Merete Arnesen Østerbø 1976
5 Jan Kristian Myrold Skadberg 1991
6 Dag Rune Skår 1965
7 Hanne Christine Berg 1966
8 Kenneth Bakkehaug 1974
9 Arild Hovland 1971
10 Thomas Reinert Skavhaug 1969
11 Marian Seglem 1976
12 Jan Aksel Skadberg 1961
13 Frank Hansen 1965
14 Morten Øglend 1984
15 Frode Lind 1978
16 Svein Ove Gjersdal 1959
17 Morten Rogdeberg 1968
18 Kim Hetland 1991
19 Steinar Frøytlog 1997
20 Hanne Ervik 2001
21 Kirsten Edel Berg Hansen 1996
22 Linda Drageland 1968
23 Hans Petter Helland 1984
24 Tove Merethe Nygård 1976
25 Per Mogstad 1944
26 Tor Morten Larsen 1967
27 Bjørn Arild Amundsen 1969
28 Alf Håkon Hetland 1944

Høyre

1 Leif Erik Egaas 1959 Egersund
2 Anja Hovland 1969 Egersund
3 Kjell Vidar Nygård 1959 Hellvik
4 Sidsel Margrethe Salvesen 1959 Egersund
5 Geirulf Vasvik 1965 Hellvik
6 Iselin Grøsfjeld Skogen 1984 Egersund
7 Arild Sæstad Refsland 1966 Egersund
8 Lilly Remme Brunel 1966 Egersund
9 Knut Sirevåg 1958 Egersund
10 Elisabeth Støylen 1966 Egersund
11 Ludvig Stapnes 2001 Egersund
12 Tommy Gunvaldsen 1977 Hellvik
13 Morten Garpestad 1971 Egersund
14 Alf Hansen 1952 Egersund
15 Berit Rogdeberg Brandsberg 1973 Egersund
16 Arild Sleveland 1982 Egersund
17 Miriam Desiré Larsen 1971 Hellvik
18 Otto Nodland 1963 Egersund
19 Kjetil Larsen 1970 Hellvik
20 Liv Tone Øiumshaugen
21 Kjell Jostein L. Lind 1972 Egersund
22 Stein Warloe 1957 Egersund
23 Arne Dirdal 1960 Hellvik
24 Veli Akalp 1981 Egersund

Senterpartiet

1 May Sissel Nodland 1968
2 Sigmund Slettebø 1960
3 Kari Johanne Melhus 1968
4 Karl Inge Hyggen 1995
5 Anita Stangeland 1996
6 Gunn Veshovde 1979
7 Marit Ege 1969
8 Jan Helge Havsø 1969
9 Arild Hovland 1960
10 Bjørg Johanne Jondal 1997
11 Bernt Koldal 1967
12 Kjell Vidar Koldal 1998
13 Kenneth Nygård 1995
14 Tom-Ove Omdal 1993
15 Sigrunn-Iren Høiland Rundevold 1969
16 Svein Magne Skadberg 1961
17 Siri Skjærpe 1972
18 Tor Henning Sleveland 1984
19 Ivar Tore Hetland Storhaug 1989
20 Magne Kyllingstad Sæstad 1979
21 Liv Torill Thunestvedt 1984

Miljøpartiet De Grønne

1 Cecilie Aslaksen 1974 Egersund
2 Richard Samslått 1984 Egersund

3 Mathilde Brunvoll 2000 Egersund
4 Else Marie Svanæs 1956 Egersund
5 Leah Horwood 1976 Egersund
6 Egil Skåra 1958 Egersund
7 Børge Skaara 1958 Egersund
8 Lillian Helland Skaara 1959 Egersund
9 Sjur Berntsen 1996 Hellvik
10 Andor Gjesdal 1998 Egersund

Venstre

1 Øyvind Misje 1970
2 John M. Dancke 1946
3 Anita Fuglestad 1962
4 Hans Brede Jacobsen 1969
5 Margrethe Jernes 1959
6 Arild Stapnes Johnsen 1963
7 Lisebeth Kjos-Hanssen 1947
8 Brit Larssen Kvassheim 1957
9 Synnøve Larssen Kvassheim 1983
10 Bård Henning Kvinen 1979
11 Bente Lote Larssen 1957
12 Maria Mong 1978
13 Heidi Nassehi 1982
14 Renate Ollestad 1984
15 Axel Seglem 1954
16 Nina Karin Skadberg 1977
17 Magdalena Styrnik-Jørgensen 1979
18 Ulf Tjåland 1969
19 Johan Aakre 1955
20 Jarl Gaute Aase 1959

Arbeiderpartiet

1 Odd Stangeland 1973
2 Bente Gravdal 1977

3 Oddvin Andreassen 1958
4 Luisa Maria Mairena Berntzen 1959
5 Anders Ege 1953
6 Anny Karin Egelandsdal 1950
7 Alf Reidar Eik 1955
8 Leif Espnes 1945
9 Jane Havsø 1967
10 Gerd Holmen 1949
11 Ida Hovland 1989
12 Jan Tore Hovland 1969
13 Elin Adsen Kvåle 1969
14 Julie Kvassheim 2000
15 Beate Kydland 1975
16 Tove Løyning 1961
17 Svenn Manum 1936
18 Jan W. Modahl 1959
19 Frank Emil Moen 1967
20 Anna Nodland 1989
21 Unn Therese Omdal 1977
22 Martin Randa 1943
23 Ragnfrid Johanna Skavland 1955
24 Jane Skjelbred 1964
25 Tom Rune Sleveland 1972
26 Sanna Thorsen Stangeland 2000
27 Bjørnar Stapnes 1976
28 Erling Svensen 1955
29 Kurt Sæstad 1964
30 Siw Tollefsen 1971
31 Terje Vanglo 1949
32 Bente Wersland 1956
33 Mohamad Jamil Yasin 1969
34 Glenn Sayo Øyerhavn 1995

Sosialistisk Venstreparti

1 Halvor Østerman Thengs 1984 Lærer
2 Kristin Fardal Hovland 1980 Kulturkonsulent

3 Martin Liland 1984 Lærer
4 June Stuen 1984 Museumsformidler
5 Jon Magne Bøe 1984 Fagkonsulent
6 Siri Johannessen 1983 Diakon
7 Roger Rasmussen 1962 Rådgiver
8 Jon Geir Bauge 1946 Pensjonist
9 Ann Cathrine Støylen 1985 Vernepleier
10 Daniel Thengs 1987 Mijøterapeut
11 Brit Elin Lomeland 1974 Universitetslektor
12 Rasmus Henriksen 1992 Barnehageassistent
13 Åshild Stuen Jensen 1998 Student
14 Lars Kanestrøm 1982 Lærer
15 Marit Synnøve Olsen 1951 Pensjonist
16 Paul Martin Johannessen 1982 Lærer
17 Merethe Håvarstein 1967 Familieveileder
18 Thomas Kalve 1982 It-konsulent
19 Rolf Skåra 1951 Pensjonist
20 Ken Ove Gunvaldsen Johansen 1982 Kulturarbeider
21 Per Sejrup Mikkelsen 1962 Miljøvaktmester

Kristelig Folkeparti

1 John Mong 1958
2 Bente Skåra Gunvaldsen 1972
3 Hilde A. Skåra Gunvaldsen 2001
4 Per Arne Sandvold 1949
5 Kenneth Pedersen 1961
6 Rune Byberg 1961
7 Arne Geir Ege 1971
8 Charlotte Gunvaldsen 1986
9 Svein Helvig 1963
10 Lise Karin Gravdal Lode 1957
11 Ivar Sleveland 1955
12 Liv Aarrestad Stapnes 1936
13 Gunhild Sundsdal Skåra 1943
14 Are Steffensen 1974
15 Solveig Ege Tengesdal 1963
16 Arild Stein Thorsen 1945
17 Karl Gunnar Thorsen 1982
18 Ruth Biak Thin Thluai 1985
19 Edmund Iversen 1948
20 Øystein Blitzner Netland 1955