Konstituering av nytt kommunestyre blir 14. oktober. Bildet er fra dagens møte i valgstyret.

Personer med uthevet skrift sitter fast, mens resten er ført opp som vararepresentanter. For antall stemmer se gjerne valgstyrets møtebok som nå er godkjent og signert,  valgresultater.no eller filene under.

Relaterte dokumenter

Nytt kommunestyre

Arbeiderpartiet

 • Odd Stangeland
 • Bente Gravdal
 • Unn Therese Omdal
 • Beate Kydland
 • Tove Løyning
 • Kurt Sæstad
 • Tom Rune Sleveland
 • Siw Tollefsen
 • Elin Adsen Kvåle
 • Anders Ege
 • Anna Nodland
 • Frank Emil Moen
 • Bjørnar Stapnes
 • Sanna Thorsen Stangeland
 • Jan Tore Hovland
 • Svenn Manum
 • Oddvin Andreassen
 • Julie Kvassheim
 • Mohamad Jamil Yasin
 • Ida Hovland
 • Erling Svensen
 • Terje Vanglo
 • Jane Havsø

Fremskrittspartiet

 • May Helen Hetland Ervik
 • Roald Eie
 • Morten Øglend
 • Cecilie Bruvik Kristensen
 • Kenneth Bakkehaug
 • Dag Rune Skår
 • Hanne Christine Berg
 • Jan Kristian Myrold Skadberg
 • Olga Merete Arnesen Østerbø
 • Marian Seglem
 • Arild Hovland
 • Frode Lind
 • Frank Hansen
 • Hanne Ervik
 • Jan Aksel Skadberg

Høyre

 • Leif Erik Egaas
 • Anja Hovland
 • Kjell Vidar Nygård
 • Geirulf Vasvik
 • Iselin Grøsfjeld Skogen
 • Knut Sirevåg
 • Tommy Gunvaldsen
 • Kjetil Larsen
 • Arild Sæstad Refsland
 • Sidsel Margrethe Salvesen
 • Lilly Remme Brunel
 • Liv Tone Øiumshaugen
 • Arne Dirdal

Kristelig Folkeparti

 • John Mong
 • Kenneth Pedersen
 • Solveig Ege Tengesdal
 • Bente Skåra Gunvaldsen
 • Per Arne Sandvold
 • Hilde A. Skåra Gunvaldsen
 • Svein Helvig
 • Arne Geir Ege
 • Charlotte Gunvaldsen

Senterpartiet

 • May Sissel Nodland
 • Sigmund Slettebø
 • Karl Inge Hyggen
 • Kari Johanne Melhus
 • Anita Stangeland
 • Jan Helge Havsø
 • Gunn Veshovde
 • Bernt Koldal
 • Marit Ege
 • Arild Hovland
 • Siri Skjærpe

Sosialistisk Venstreparti

 • Halvor Østerman Thengs
 • Kristin Fardal Hovland
 • Brit Elin Lomeland
 • Martin Liland
 • Roger Rasmussen
 • Rolf Skåra
 • Ken Ove Gunvaldsen Johansen

Venstre

 • Øyvind Misje
 • Johan Aakre
 • Axel Seglem
 • Arild Stapnes Johnsen
 • Brit Larssen Kvassheim