Resultat alle stemmer

Her er resultatene etter grovtellingen mandag kveld. Se også Valgresultater.no.

  Antall stemmer %-vis oppslutning Endring siste stortingsvalg Endring siste fylkestingsvalg
Høyre 2 181 27,5% -1,4 pp 7,1
Fremskrittspartiet 1 864 23,5% 3,9 pp 8,2
Arbeiderpartiet 1 803 22,7% -1,7 pp -5,1
Senterpartiet 744 9,4% 3,4 pp 2,0
Kristelig Folkeparti 588 7,4% -3,6 pp -11,1
Venstre 221 2,8% -1,2 pp -0,3
Sosialistisk Venstreparti 219 2,8% 0,4 pp 0,5
Miljøpartiet De Grønne 125 1,6% 0,1 pp -1,0
Rødt 58 0,7% 0,4 pp 0,3
Pensjonistpartiet 32 0,4% 0,1 pp -0,2
Partiet De Kristne 31 0,4% -0,8 pp -0,4
Liberalistene 16 0,2% 0,2 pp 0,2
Helsepartiet 15 0,2% 0,2 pp 0,2
Alliansen 13 0,2% 0,2 pp 0,2
Demokratene i Norge 7 0,1% 0,1 pp -0,1
Piratpartiet 7 0,1% -0,1 pp -0,3
Kystpartiet 6 0,1% 0,0 pp -0,3
Norges Kommunistiske Parti 3 0,0% 0,0 pp 0,0
Verdipartiet 0 0,0% 0,0 pp 0,0

 

 

Resultater forhåndsstemmer

  Antall stemmer %-vis oppslutning Endring siste stortingsvalg Endring siste fylkestingsvalg
Høyre 707 27,3% -1,5 pp 7,8
Fremskrittspartiet 683 26,4% 6,8 pp 11,7
Arbeiderpartiet 584 22,6% -1,9 pp -8,2
Senterpartiet 196 7,6% 1,6 pp 2,1
Kristelig Folkeparti 141 5,4% -5,5 pp -10,6
Sosialistisk Venstreparti 83 3,2% 0,9 pp 0,5
Venstre 59 2,3% -1,7 pp -1,7
Miljøpartiet De Grønne 50 1,9% 0,4 pp -0,9
Rødt 28 1,1% 0,7 pp 0,6
Pensjonistpartiet 14 0,5% 0,2 pp -0,4
Partiet De Kristne 11 0,4% -0,7 pp -0,6
Liberalistene 8 0,3% 0,3 pp 0,3
Alliansen 7 0,3% 0,3 pp 0,3
Demokratene i Norge 6 0,2% 0,2 pp -0,1
Helsepartiet 6 0,2% 0,2 pp 0,2
Norges Kommunistiske Parti 2 0,1% 0,1 pp 0,1
Piratpartiet 2 0,1% -0,2 pp -0,6
Kystpartiet 1 0,0% -0,1 pp -0,3
Verdipartiet 0 0,0% 0,0 pp 0,0