Valgstyret skal møtes i dag for å godkjenne valgprotokollen i formannskapssalen kl. 1100.

Sekretariats innstilling innebærer at det legges frem stemmegivninger (noen få), blanke sedler (velgere som har stemt uten parti) og sedler uten stempel (velgere som har hatt flere stemmesedler i hverandre mm) som skal forkastes jf. lovens krav om dette. Det legges ikke frem noe sedler til skjønnsmessig vurdering.

Det er kun en sak på sakslisten og det er godkjenning av møteboken.

Møtet er åpent for publikum.