Summen av alt det den enkelte står i kan føre til ulike reaksjoner både kroppslig, mentalt og tankemessig. Dette vil komme til uttrykk på ulikt vis individuelt og i samspill med andre.

Dette er normale reaksjoner som det er viktig å ha litt informasjon om for å kunne forstå de, slik at disse ikke blir tilleggsbekymringer. Det er også viktig for å kunne forstå og akseptere at andre også har reaksjoner, om ikke de samme som en selv.

Når en forstår at det finne ulike reaksjoner klarer en i større grad åvære rause med hverandre og akseptere stressreaksjoner både fra andre og seg selv.

Kontakt

Ta kontakt med oss i Stamina Helse hvis du har behov for bistand fra bedriftshelsetjentesten til å få hjelp med å håndtere dine reaksjoner.

 • Din lokale avdeling: 400 01 709
 • Coronaveiledning: 913 53 369

Hva skjer i kroppen

Stamina hjerne

Risiko hvis en er stressaktivert over tid –ikke får ”roet systemet”

 • Sover dårligere
 • Føler seg nedstemt
 • Større humørsvingninger
 • Økt irritabilitet
 • Nedsatt konsentrasjon og hukommelse
 • Vedvarende og overdreven bekymring
 • Fordøyelsesplager
 • Muskelspenninger

Hva kan du gjøre for å redusere risiko for negative reaksjoner?

 • Fysisk aktivitet ca 30 minutter hver dag
 • Komme deg ut i dagslys og frisk luft hver dag
 • Sett av litt tid til vanskelige tanker–gjerne 20 minutter hver dag –m/penn og papir
 • Spisesunt, variert og regelmessig –oppretthold rutiner
 • Få nok søvn og hvile –Legge deg og stå opp til de samme tidspunktene
 • Kle deg slik du normalt ville
 • Opprettholde humor på tross av krevende situasjon
 • Om du opplever noe som vanskelig: Prat med familie og nære venner om det
 • Koble av og roe ned med aktiviteter / gjøremål som fungerer for deg og som er i samsvar med det som er mulig i denne situasjonen.