Sivilforsvaret har opprettet følgende nummer til innbyggere, hvor en kan be om pumping, teknisk hjelp etc. for å kunne flytte tilbake til evakuerte hus og for å få bistand med frakting av livsnødvendig utstyr. Ta kontakt på telefon nummer:  40038305. Innbyggere som har mottatt særskilt varsling blir prioritert.

Les ellers mer om hva Sivilforsvaret er og deres tilstedværelse på Rogaland sivilforsvarsdistrikt

De har også egen Facebookside