Ved slukking og utgraving av flis ble deler av flishaugen spylt med vann. Når tørkeprosessen starter kan temperaturen inne i flishaugen stige og stabilisere seg opp mot 60 grader før den synker. Etter befaring i uke 48 ble det tatt prøver av flisen flere steder i haugen, hvor høyeste temperatur som ble målt var 42 grader.

Normalt er det ytterste laget av flisen fuktig. Varmen inne i flishaugen vil tørke det ytterste laget, og i denne prosessen dannes det vanndamp. Derfor kan man ofte se damp som stiger opp fra flishaugen, særlig når det er kaldt i luften. Flishaugen som ble spylt med vann i Egersund inneholder svært mye vann,  og denne vil danne mer vanndamp enn i en vanlig flishaug.