Det vil bli skiltet omkjøring over Husabø. Det vil bli tilrettelagt for at gående og syklende skal kunne passere forbi anleggsområdet.

På et tidspunkt må vannforsyningen mot Bruvik stenges noen timer. Dette vil bli gjort på kveld/natt av hensyn til virksomheter i området. Berørte abonnenter vil motta SMS-varsling i forkant.

Arbeidet som nå skal utføres omfatter ikke utbedring av fortau og vei sør for Tyskerbrygga.