Av vannprøvene som har blitt tatt er det spesielt en prøve som ligger i grenselandet for hva som er akseptabelt. Ny melding vil komme så snart vi har hatt god kvalitet over tid.

Eigersund kommune jobber med å finne årsaken til problemene. Vi har også fått tips i saken som følges opp. En har også besluttet at det skal tas prøver av badevannet utover hele sommeren. Vi oppfordrer alle hus, spesielt langs Lundeåne, om å være nøye med å sikre sine private avløp og anlegg, samt sørge for at det ikke skjer feilkoblinger, permanent eller midlertidig.