Kommunen har ute mannskaper fra vann- og avløp og det arbeides for å få vannet tilbake, men slik situasjonen ser ut nå kan dette ta tid. Situasjonen er fortsatt ikke avklart, men i verste fall vil det være husstander som vil være uten vann til et godt stykke ut på mandagen.

Det er også ute brannmannskaper med tankbil for å bidra med vann. Samtidig arbeides det med å få etablert vannforsyningspunkter for beboerne på Helleland, og disse vil bli etablert hvis det ikke situasjonen stabileres.

Ved spørsmål kan det tas kontakt med vannverksvakten på mobil 91 73 93 95.