Halve kjørebanen vil bli stengt og det er satt opp skilt i område for å varsle om dette. Er skadene omfattende, kan det være at hele kjørefeltet må stenges i perioder. Arbeidet og skaden kan også føre til at det blir dårlig trykk på vannet, eller at vannet blir borte i perioder.

Avdelingen for Vann og avløp i Eigersund kommune er på stedet og vil jobbe utover natta om nødvendig. Det er meldt fortsatt frost i området.