Hvis en har brunt vann i kranen så kan en la vannet renne til dette går over.

Oppdatert fredag 21. januar 2022 22:00:

Vannlekasje i Årstaddalen

Det har oppstått en vannlekasje i Årstaddalen ved bunnen av Hoveræget som gjør at det ikke er vann fra området rundt NAV og ut til Hadland og Lædre. Eigersund vann og avløp jobber nå, lørdag 21. januar 22:00, med saken og en håper å få vannet tilbake så snart som mulig.

Våre arbeider jobber med saken og kan derfor nå ikke ta telefonen angående dette.