Kl 13:35
Det er vannlekkasje på Lagårdkomplekset, i hovedbygget i 1. etasje Syd, og det arbeides med å utbedre dette. I forbindelse med utbedringen er vannet stengt i hele hovedbygget. Det antas å være utbedret i løpet av relativt kort tid.