Det arbeides nå i området ved Svanedalsgården. Så snart de nye murene i parkdraget er etablert vil en starte med selve parken. Dette området fikk hard medfart under flommen i desember 2015, og en setter nå opp nye murer for å hindre at de samme ødeleggelsene skjer igjen.

De opprinnelige murene ble tatt ned da det var utgravning i fundamentet. Disse vil bli lødd opp på nytt med et solid fundament.

Lundeåne-elvepark-bygges-mars-2017

Lundeåne-elvepark-bygges-mars-2017