Det er ikke meldt inn noen alvorlige hendelser i Eigersund kommune til nå, på grunn av været.
I forbindelse med vannstanden i Slettebøvannet er det rapportert inn at noen sauer står fast på en liten holme ved Vatnamyre, eieren har sett på forholdene og har kontrollen.
Vannstanden er synkende i Hellelandsvassdraget,og det registreres full storm på Eigerøy fyr.
Et tre har rotveltet ved Elverhøy, Treplantningsselskapet er klar over dette og kontrollerer dette utover. Det rotveltede tre anses som ufarlig i forbindelse med flommen, det ligger stabilt med godt feste i land.