Tysker broa vil vurderes åpnet når vannstanden under den synker endel, stengingen er utført pga. sikkerhet for de gående/syklende.

Det er ikke meldt om de store problemene på veinettet i Eigersund kommune, litt vann har det vært men ikke noe alvorlige mengder.