Erfaringsmessig er 150 cm over ett års gjentaksintervall som ligger på 147 cm, men lavere enn 5 års gjentaksintervall. Vindretningen er vest sør/vest. Det er meldt vind i tillegg så det er viktig å ta bølgepåslag med i tillegg.

Relaterte lenker