Det skal også bygges et høydebasseng som skal legges under bakken. Utbyggingen følger reguleringsplanen.

Historien om Vannbassengan startet da bystyret i Egersund i 1875 vedtok å bygge et kommunalt vannverk i området. Fra 1876 har Vannverket i Eigersund kommune forsynt sine innbyggere med vann gjennom vannsystemer og ledningsnett som ligger i Vannbassengan og som krysser området på vei ned til byen. Dagens vannforsyning er fremdeles avhengig av tekniske installasjoner i Vannbassengan.

Reguleringsplanen for vannverksutbyggingen ble vedtatt i 2007 og viser at framtidig hovedvannverk for Eigersund kommune skal ligge i Vannbassengan. Hovedvannkilden til Egersund vil i fremtiden være Revsvatnet.

Kartutsnittet viser hva som skal bygges i første byggetrinn.

kart-vannbassengan-vannverksutbyggingen.jpg

Turområdet i Vannbassengan skal være tilgjengelig også under anleggsperioden. Det skal legges til rette for å sikre at allmenheten kan ferdes trygt utenfor anleggsstedet.

Før selve anleggsarbeidet starter setter Eigersund kommune opp en framdriftsplan i samarbeid med valgt entreprenør. Informasjonen legges ut på kommunen sine nettsider i forbindelse med oppstart av anleggsarbeid.

Planlagt fremdriftsplan for første etappe

  • Oppstart av prosjekteringsarbeidet – høsten 2014
  • Tegninger/anbudspapirer ferdige innen desember 2014
  • Tilbudsutsendelse – januar 2015
  • Valg av utførende entreprenør og oppstart i marka – april 2015