Vi kan melde at alt er i orden med produksjonen av drikkevannet fra vannbehandlingen. 

Det er slik at lukt og smak er veldig individuelt, og det vil derfor være store forskjeller i hvordan vannet oppleves av den enkelte innbygger. Men vannet er trygt å drikke. Vi tar jevnlig prøver, og ingen av prøvene har vist unormale verdier. Vi har likevel stor forståelse for at dette med lukt/smak på vannet er ubehagelig for mange. Utover det å la vannet renne i god stund for å spyle ut av ledningen så har vi dessverre ingen gode triks som hjelper med dette på kort sikt.