Det ventes mye regn torsdag og fredag. Det er uvanlig stor vannføring i bekker og elver i varslingsområdet, og den varslede nedbøren ventes å føre til ny vannføringsøkning. Lokale oversvømmelser kan forekomme, og tettbygde strøk er spesielt utsatt. Det anbefales rensing av kulverter og andre avløpsveier.

Utarbeidet 1. januar 2014. Gjelder for perioden 2.-3.januar 

Se hele varselet på www.varsom.no

Se værmelding for Eigersund på Yr.no

Fakta fra NVE:
Det varsles flom når vi venter vannføring med mer enn 5 års gjentaksintervall. Det varsles stor flom når vi venter vannføring med mer enn 50 års gjentaksintervall. Et flomvarsel er ikke nødvendigvis et varsel om skadeflom. Varselet følges opp så lenge flomsituasjonen varer, med "Melding fra NVE". Også ved andre spesielle situasjoner i vassdragene sender NVE ut "Melding fra NVE".

Beredskapsinformasjon fra Eigersund kommune:
Når kommunen mottar varsel om ekstremvær, flom mv. fra Fylkesmannen i Rogaland, legges dette varsel i sin helhet ut på kommunens nettsider, og varsles også med epostvarsel via nyhetsbrev Beredskap (for de som abonnerer på dette tema Beredskap). Det legges også ut informasjon på kommunens Facebook-side www.facebook.com/eigersund Det sendes videre ut melding på Twitter via @EigersundK. Hastag #EKberedskap 

Dersom du ønsker å få beredskapsinformasjon/bli fortløpende oppdatert kan du velge å abonnere på nyhetsbrev Beredskap, like oss på Facebook og/eller følge oss på Twitter.