Varsel om flomfare, gult nivå for Rogaland og vestlige deler av Agder

Fare øker: Fredag morgen 30. des. 2022

Lokale oversvømmelser og erosjonsskader i bekker og mindre elver. Overvann i tettbygde områder. Hold deg oppdatert om situasjonen. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

Se hele varselet på Varsom.no

Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, gult nivå for deler av Vestlandet og Agder

Fare øker: Fredag morgen 30. des. 2022

Skredhendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Flom- og sørpeskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.

Se hele varselet på Varsom.no

Relaterte lenker